E. Babür ÜLGÜNER


E. BABÜR ÜLGÜNER,

MİMAR, ODTÜ 1988, TMMOB, TSMD


1966 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1988 yılında öğrenimini yaptığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesini bitirdi.
1988 yılında Mimarlar Odası TMMOB üyesi oldu.
Mezuniyetinden sonra çalışmaya başladığı Ziya Tanalı Mimarlık, Mühendislik Müşavirlik bürosunda önce tasarımcı daha sonra proje yürütücüsü olarak 1995 yılı sonuna kadar çalışmalarını sürdürdü. 1996 yılı başından bu yana çalışmalarını, kurmuş olduğu Gri Mimarlık, Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. adı altında devam ettirmektedir.
2011 yılından itibaren TSMD üyesidir.

MESLEKİ TECRÜBE


1983-1988 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, ANKARA
1988-1995 ZİYA TANALI MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK
1996-... GRİ MİMARLIK, MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
HİZMETLERİMİZ


MİMARLIK TASARIM HİZMETLERİ


Konsept proje ölçeğinden başlayıp uygulama ve detay projelerinin hazırlanması,
Proje ile ilgili diğer mühendislik projelerinin hazırlatılması ve koordinasyonu,
Ön araştırma ve ihtiyaç programının hazırlanması,
Mevcut ihtiyaç programının analizi ve ihtiyaçların niteliksel ve niceliksel tesbiti,
Ekonomik fizibilite etüdleri ve finansman planlaması,
Mevcut durumun şehir ölçeğinde analizi,
Mevcut durumun alt yapı hizmetleri açısından analizi,
Topoğrafya ve zemin etüdleri elde edilmesi,
Bilgisayar destekli tasarım ile ön/kati/uygulama projeleri hazırlanması,
Foto-gerçekçi bilgisayar çıktıları ile malsahibine/idareye işin bitmiş görüntülerinin sunulması,
Bilgisayar desteğinde detay projeleri, malzeme kararları ve seçimi,
Keşif ve şartname hizmetleri,
İhale hizmetleri,
Mesleki kontrollük hizmetleri.


MÜHENDİSLİK TASARIM HİZMETLERİ


İnşaat mühendisliği tasarım/proje hizmetleri,
Makina mühendisliği tasarım/proje hizmetleri,
Elektrik mühendisliği tasarım/proje hizmetleri,
Alt yapı tasarım/proje hizmetleri,
Kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi hizmetleri.


MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


Farklı tasarımların değerlendirilmesi,
Tasarımın nitelik, malzeme seçimi, finans/maliyet ve zamanlama açısından işlerliğinin sağlanması,
İnşaat yöntemlerinin değerlendirilmesi,
Malsahibi ve Müteahhit açısından sonuca ulaşılmasında en doğru ve güvenilir yaklaşımlarla, inşaat proje ve şartnamelerinin ihaleye esas olacak şekilde koordine edilmesi,
İş süresince müteahhit tarafından verilecek raporların tesbiti, incelenmesi ve sonuçlandırılması,
Geçici ve kati kabulleri yapmak.